У кошику  0
1. Загальні положення

1.1. Ця оферта є офіційною пропозицією ТМ «KOZAKPLUS.UA», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://kozakplus.ua (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Товар» - моделі, аксесуари, та витратні матеріали;
«Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
«Продавець» - суб’єкт господарювання (юридична особа або фізична особа-підприємець), який, згідно з цим Договором, реалізує Покупцю Товар, або пропонує Товар до реалізації на Інтернет-сайті шляхом розміщення на Сайті інформації про Товари, які можна замовити. Продавцем може бути як ТОВ ВКФ «Козак+», так і будь-яка інша особа, комерційним агентом якої на підставі Агентської угоди, виступає KOZAKPLUS.
Перелік Продавців, комерційним агентом яких згідно Агентського договору виступає KOZAKPLUS:

  • ФОП Фурман Наталія Федорівна, РНОКПП 1670409089
  • ФОП Фурман Олексій Юрійович, РНОКПП 2532604116
  • ФОП Галіновський Олексій Борисович, РНОКПП 2565605530
  • ФОП Стецишин Юрій Володимирович, РНОКПП 2503211271
Найменування Продавця зазначається у документах на передачу Товару Покупцю (акт приймання-передачі, видаткова накладна, товарний чек, фіскальний чек тощо, що підтверджують факт передачі Товару Покупцю).
«Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
«Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1 Покупець оформлює Замовлення на Сайті самостійно, шляхом додавання обраних Товарів до віртуального кошика і натискаючи кнопку «Оформити замовлення».
4.2 Покупець може оформити запит на придбання та доставку Товару, який є в наявності і представлений на Сайті. Продавець встановлює мінімальну суму замовлення Товару та зазначає її при здійсненні замовлення Покупцем.
4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (за телефоном, через електронну пошту, або інший спосіб комунікації).
4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

5. Порядок оплати замовлення

5.1 Ціна Товару зазначається в національній валюті і включає в себе всі передбачені українським законодавством податки.
5.2. Ціна Товару зазначається на Сайті. У разі неправильного зазначення ціни замовленого Товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення з відкоригованої ціною або анулювання Замовлення.
5.3. Ціна Товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
5.4. Оплата Товару здійснюється Покупцем згідно з умовами, вказаними на сторінці Інтернет-магазину https://kozakplus.ua/payment.
5.5. Продавець має право надавати знижки на Товари. Види знижок, порядок і умови їх нарахування, можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.
6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.
6.3. Вартість послуги транспортних компаній «Отримання зворотного платежу» у випадку оплати Товару післяплатою Покупець оплачує додатково, згідно тарифів транспортних компаній.

7. Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:
- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити електронний договір;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:
- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що не залежать від Продавця;

8.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://kozakplus.ua
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця на умовах викладених на сторінці https://kozakplus.ua/privacy
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

10 Порядок повернення товару належної якості

10.1. Порядок Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України і детально викладений на сторінці https://kozakplus.ua/refund.

11 Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «kozakplus.ua» на офіційному інтернет-сайті https://kozakplus.ua, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.